• 3 ماه پیش

  • 14

  • 04:20

بیضه مصنوعی

جغد مینروا
0
0
0

بیضه مصنوعی

جغد مینروا
  • 04:20

  • 14

  • 3 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دانشمندان موفق شدن بیضه مصنوعی تولید کنند…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads