• 3 ماه پیش

  • 17

  • 07:26

زنان نئاندرتال

جغد مینروا
0
0
0

زنان نئاندرتال

جغد مینروا
  • 07:26

  • 17

  • 3 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

درباره زندگی زنان نئاندرتال چی میدونید؟

آیا میدانستید اونا در سبک زندگی روزمره شون با مردان نئاندرتال زیاد تفاوت نداشتند…!؟


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads