• 3 ماه پیش

  • 16

  • 06:12

مست کردن نوجوانان

جغد مینروا
0
0
0

مست کردن نوجوانان

جغد مینروا
  • 06:12

  • 16

  • 3 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

مست کردن بیش از اندازه نوجوانان به معضلی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده.

آیا آمارِ می گساری نوجوانان در اروپا رو میدونید…!؟


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads