• 3 ماه پیش

  • 14

  • 04:06

فرودگرِ ژاپنی ماه

جغد مینروا
0
0
0

فرودگرِ ژاپنی ماه

جغد مینروا
  • 04:06

  • 14

  • 3 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

همه چیز درباره فرودگر ژاپنی که اخیراً بر روی سطح ماه نشسته…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads