• 1 ماه پیش

  • 1

  • 01:39

غزل چهل و هفتم - از تو کجا گریزم؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل چهل و هفتم - از تو کجا گریزم؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 01:39

  • 1

  • 1 ماه پیش

توضیحات
غزل چهل و هفتم - از تو کجا گریزم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads