• 1 ماه پیش

  • 2

  • 03:34

غزل چهل و دوم - شراب شیرۀ انگور خواهم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل چهل و دوم - شراب شیرۀ انگور خواهم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 03:34

  • 2

  • 1 ماه پیش

توضیحات
غزل چهل و دوم - شراب شیرۀ انگور خواهم!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads