• 2 ماه پیش

  • 1

  • 02:30

غزل چهلم - چو بینم روی تو آرام گیرم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل چهلم - چو بینم روی تو آرام گیرم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 02:30

  • 1

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل چهلم - چو بینم روی تو آرام گیرم!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads