• 2 ماه پیش

  • 1

  • 03:41

غزل سی و چهارم - گردونِ گردان بشکنم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل سی و چهارم - گردونِ گردان بشکنم!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 03:41

  • 1

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل سی و چهارم - گردونِ گردان بشکنم!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads