• 2 ماه پیش

  • 6

  • 06:44

غزل بیست و پنجم - شمسِ دین شِکّرسِتان!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل بیست و پنجم - شمسِ دین شِکّرسِتان!

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 06:44

  • 6

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل بیست و پنجم - شمسِ دین شِکّرسِتان!

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads