• 2 ماه پیش

  • 6

  • 03:11

غزل بیست و یکم - شِکر چه سود کند؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل بیست و یکم - شِکر چه سود کند؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 03:11

  • 6

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل بیست و یکم - شِکر چه سود کند؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads