• 2 ماه پیش

  • 6

  • 02:47

غزل نوزدهم - بوستان عاشقان سرسبز باد

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل نوزدهم - بوستان عاشقان سرسبز باد

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 02:47

  • 6

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل نوزدهم - بوستان عاشقان سرسبز باد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads