• 1 ماه پیش

  • 1

  • 02:18

غزل و چهل و سوم - روی تو چو نوبهار دیدم

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل و چهل و سوم - روی تو چو نوبهار دیدم

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 02:18

  • 1

  • 1 ماه پیش

توضیحات
غزل و چهل و سوم - روی تو چو نوبهار دیدم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads