• 3 ماه پیش

  • 8

  • 50:28

دریای جنوب، زندگی پرخطر صیادی و انقراض گونه ها

ترنجیات
0
0
0

دریای جنوب، زندگی پرخطر صیادی و انقراض گونه ها

ترنجیات
  • 50:28

  • 8

  • 3 ماه پیش

توضیحات

اپیزود هشتم پادکست ترنجیات به چگونگی صید، زندگی صیادان بر روی لنج و اونواع صیدهایی که سبب نسل کشی و انقراض ماهیان پرداخته است.

در این شماره باز هم حسن مهنایی دریانورد و صیاد و با ما همراه است و نانی میرصادقی زیست شناس دریایی و کارگردان با سابقه و آگاه طبیعت ایران درباره مضرات و مخاطرات صید ترال با ما گفت و گو می کند.


با صدای
نیوشا طبیبی گیلانی
حسن مهنایی
مانی میرصادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads