• 6 ماه پیش

  • 60

  • 06:36

فصل دوم | قسمت ششم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
1
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت ششم کاغذ و قلم


 .شما شنونده ششم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads