• 3 ماه پیش

  • 158

  • 07:57

قسمت دهم-ب: کو آن دو به دو، به هم نشستن؟

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت دهم-ب: کو آن دو به دو، به هم نشستن؟

پادکست لیلی و مجنون
  • 07:57

  • 158

  • 3 ماه پیش

توضیحات

در چنین حالی رهگذری شترسوار قیس را سرگشته در بیابان می بیند و تلخ ترین خبر را به او می دهد: تو در عشق دختری آوارۀ کوه و بیابان هستی که پشت پا بر عشقت زد و عروس شد! قیس با شنیدن این خبر از هوش می رود و چون به هوش می آید سر بر زمین می کوبد و جامه بر تن می درد و زبان به شِکوِه می گشاید و در عالم خیال با لیلی به گلایه سخن می گوید که چرا پیمان عشق را شکسته است؟ عذر خواهی رهگذر و تصحیح خبر که لیلی به ناچار و ناخواسته عروس شده اما همچنان به تو وفادار است دیگر سودی به حال قیس ندارد!

 با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها