• 5 ماه پیش

  • 364

  • 08:15

قسمت ششم-الف: شد چهرۀ زردش ارغوانی

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت ششم-الف: شد چهرۀ زردش ارغوانی

پادکست لیلی و مجنون
  • 08:15

  • 364

  • 5 ماه پیش

توضیحات

جوانمردی به نام نوفل که رئیس قبیله ای دیگر و دارای نام و آوازه و اعتبار است در پی آگاهی از حال و روز قیس به یاری او می شتابد و به شیوه ای خردمندانه و درعین از سر مهر قیس را از بیابان به قبیلۀ خود می برد و او را به زندگی عادی برمی‌گرداند. قیس به این شرط دعوت نوفل را می پذیرد که نوفل او را به وصال دلدارش لیلی برساند...با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads