• 6 ماه پیش

  • 1.3K

  • 08:50

قسمت اول: عشق آمد و جام خام در داد

پادکست لیلی و مجنون
3
3
1

قسمت اول: عشق آمد و جام خام در داد

پادکست لیلی و مجنون
  • 08:50

  • 1.3K

  • 6 ماه پیش

توضیحات

در قسمت نخست، چگونگی تولد و رشد قیس و رفتن او به مکتب در خردسالی و آشنا شدنش با لیلی را خواهیم شنید. آشنایی ای که به عشقی شگفت انگیز بین آن دو بدل شد. در پی آشکار شدن این دلدادگی خانوادۀ لیلی دیگر او را به مکتب نفرستادند و از آمد شد قیس به قبیلۀ لیلی نیز ممانعت کردند. 


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads