• 3 ماه پیش

  • 282

  • 10:30

قسمت هفتم-ب: از دست تو صید من چرا رفت؟

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت هفتم-ب: از دست تو صید من چرا رفت؟

پادکست لیلی و مجنون
  • 10:30

  • 282

  • 3 ماه پیش

توضیحات

پدر لیلی به نوفل می گوید: اگر شما دخترم را برای هریک از بستگان یا سپاهیانت بخواهی حرفی ندارم. اما نمی توانم او را به کسی بسپارم که مجنون و آوارۀ کوه و بیابان است. در نهایت تهدید می کند که اگر نوفل درخواست او را نپذیرد و به زور متوسل شود، دخترش را به دست خود می کشد! نوفل با شنیدن حرف های پدر لیلی پشیمان از جنگی بی حاصل از خواسته اش دست برمی دارد.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها