• 3 ماه پیش

  • 162

  • 09:02

قسمت نهم-ب: آن راز، چو روز گشت پیدا

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت نهم-ب: آن راز، چو روز گشت پیدا

پادکست لیلی و مجنون
  • 09:02

  • 162

  • 3 ماه پیش

توضیحات

اما در شب عروسی بغض های فروخوردۀ لیلی می شکند و در برخوردی دور از انتظار از دختری آرام و شرمگین سیلی بر صورت ابن سلام می نوازد و تهدید می کند که اگر به او نزدیک شود خودش را خواهد کشت. ابن سلام که لیلی را به راستی دوست می دارد در برابر این رفتار لیلی صبوری می کند و می پذیرد که ظاهر را حفظ کند و چیزی از رفتار لیلی بروز ندهد.

لیلی آشفته تر از گذشته همچنان در انتظار پایان این جدایی پررنج و هنوز امید وار است که قیس روزی برگردد!با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها