• 7 ماه پیش

  • 55

  • 04:10

فصل دوم | قسمت چهارم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت چهارم کاغذ و قلم


 .شما شنونده چهارم قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads