• 8 ماه پیش

  • 29

  • 04:27

فصل دوم | قسمت سوم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت سوم کاغذ و قلم


 .شما شنونده سومین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads