• 9 ماه پیش

  • 19

  • 09:15

قصه کارآفرینی داود سیابی ایواز

آرمان محمودی
0
توضیحات

قصه داود سیابی از نا امیدکننده ترین فصل زندگی او شروع میشه، اینکه چه چیزی باعث حرکت او شد؟ با چه اقداماتی از این شرایط عبور کرد و در نهایت به چه نتیجه ای رسید.


با صدای
آرمان محمودی
بیزینس کوچ
مربی کارآفرینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads