• 8 ماه پیش

  • 0

  • 03:22

علت ریزش زیاد میوه

همیار دشت آبرون
0
0
0

علت ریزش زیاد میوه

همیار دشت آبرون
  • 03:22

  • 0

  • 8 ماه پیش

توضیحات

علت ریزش زیاد میوه برای ریزش از حد درختان دلایلی وجود دارد. واین ریزش عاملی مهم در تعیین مقدار محصول قابل برداشت می باشد. عوامل زیادی از جمله عوامل محیطی، ژنتیکی، هورمونی و برخی آفات، بیماری ها ونوع تغذیه در این امر دخیل هستند که در این پادکست به آنها می پردازیم.


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads