• 10 ماه پیش

  • 0

  • 04:15

بهبود کیفیت آب در کشاورزی

همیار دشت آبرون
0
0
0

بهبود کیفیت آب در کشاورزی

همیار دشت آبرون
  • 04:15

  • 0

  • 10 ماه پیش

توضیحات

کیفیت آب به روشهای مختلفی ارزیابی میگردد موضوع رایج که در مورد آب در مصرف کشاورزی مطرح میگردد: شوری، کدورت،سختی و اسیدیته و جلبک گیاهان آبزی است که در ادامه به مختلف و بیشتر میپردازد که پیشنهاد ما به شما این است که تا آخر این پادکست را گوش کنید.


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads