• 11 ماه پیش

  • 0

  • 02:36

سرمازدگی گیاهان

همیار دشت آبرون
0
0
0

سرمازدگی گیاهان

همیار دشت آبرون
  • 02:36

  • 0

  • 11 ماه پیش

توضیحات

عوامل مختلف سرمازدگی از جمله نوع و زمان سرمازدگی، نوع گیاه و رابطه کشت شده و محل کشت از سطح دریا ،سرعت باد در زمان وقوع سرمازدگی و کیفیت آب و خاک، زمان و میزان آبیاری و تغذیه گیاه در این پادکست مورد بررسی قرار می‌گیرد.


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads