• 9 ماه پیش

  • 8

  • 02:30

بذر مال چیست؟

همیار دشت آبرون
0
0
0

بذر مال چیست؟

همیار دشت آبرون
  • 02:30

  • 8

  • 9 ماه پیش

توضیحات

بذر مال چیست؟

یکی از اهدف سلامتی جامعه غنی سازی فرآوردهای کشاورزی است. یکی از راه‌های غنی سازی از طریق بذر مال است. به فرایند افزودن مواد برای حفاظت بذر در مقابل پاتوژن‌ها و یا بهبود جوانه زنی، بذر مال گفته می‌شود . برای اطلاعات بیشتر پادکست را تا آخر گوش کنی .


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads