• 9 ماه پیش

  • 0

  • 02:35

تنش شوری در گیاه پسته

همیار دشت آبرون
0
0
0

تنش شوری در گیاه پسته

همیار دشت آبرون
  • 02:35

  • 0

  • 9 ماه پیش

توضیحات

تنش شوری از جمله تنشهای غیر زیستی محسوب می‌شود. که یکی از عوامل مهم در کاهش قابلیت اراضی جهان در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک است. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد ما به شما این است که حتما این پادکست را تا آخر گوش کنید.


با صدای
همیار دشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads