• 9 ماه پیش

  • 0

  • 01:51

تغذیه بعد از برداشت

همیار دشت آبرون
0
0
0

تغذیه بعد از برداشت

همیار دشت آبرون
  • 01:51

  • 0

  • 9 ماه پیش

توضیحات

تغذیه بعد از برداشت را در این پادکست مورد بررسی قرار میدهیم.مدیریت تغذیه گیاه در عملکرد نهایی محصول اهمیت زیادی دارد اما باید به این نکته توجه داشت تغذیه باید به گونه ای باشدکهعناصر موردنیاز گیاه در زمانمناسب و به شکل صحیح وبا دقت به نتایج آنالیز گیاه آبو خاک در اختیار گیاه قرار بگیرد.برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد ما به شما این است که تا آخر این پادکست را گوش کنید.


با صدای
همیاردشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads