• 9 ماه پیش

  • 0

  • 02:11

عارضه تلخی میوه خیار

همیار دشت آبرون
0
0
0

عارضه تلخی میوه خیار

همیار دشت آبرون
  • 02:11

  • 0

  • 9 ماه پیش

توضیحات

در شرایط طبیعی تلخی خیار در ابتداری میوه و به مقدار کمتر در پوست خیار است. ولی تحت شرایط محیطی بویزه تنش تلخی در تمام خیار تاثیر میگذارد و این تلخی در بازار فروش تاثیر منفی میگذارد در این پادکست راه‌های جلوگیری تلخی خیار و اطلاعات دیگر میپردازد.


با صدای
همیاردشت آبرون

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads