• 2 ماه پیش

  • 4

  • 01:51:05

۱۲ | نوشت‌افزار ایرانی و شخصیت‌پردازی پارسی

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۱۲ | نوشت‌افزار ایرانی و شخصیت‌پردازی پارسی

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:51:05

  • 4

  • 2 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۲۹ شهریور ۱۴۰۲) |

با حضور: 

محمدرضا فلاح، دبیر اجرایی نمایشگاه ایران نوشت |

مجتبی سادات، موسس و مدیر عامل زیست بوم کودک و خانواده نبات |

محمدامین قربانعلی، دبیر اجرایی نمایشگاه ایران نوشت شیراز


با صدای
محمدرضا فلاح
مجتبی سادات
محمدامین قربانعلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads