• 9 ماه پیش

  • 3

  • 01:35:07

۷ | کودکان و فرهنگ‌بنیان‌ها

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۷ | کودکان و فرهنگ‌بنیان‌ها

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:35:07

  • 3

  • 9 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۷ تیر ۱۴۰۲) |

با حضور: 

حامد تاملی، مدیر خانه خلاق و نوآور دانادل |

نسرین قرائی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی |

یوسف مولودی، پژوهشگر و آسیب‌‌شناس اجتماعی |

محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگی اجتماعیبا صدای
حامد تاملی
نسرین قرائی
یوسف مولودی
محسن ترحمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads