• 5 ماه پیش

  • 3

  • 01:43:35

۵ | هویت قومی - ملی و فرهنگ‌بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۵ | هویت قومی - ملی و فرهنگ‌بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:43:35

  • 3

  • 5 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۱۷ خرداد ۱۴۰۲) |

با حضور: 

محمدصادق صالحی، فعال حوزه فرهنگ و رسانه

محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگی اجتماعی

علی اکبر داوودی‌پور، مدیر موسسه فرهنگی هنری کانون اندیشه ناب

افسانه احسانی، توان افزای جوامع بومی در حوزه گردشگری


با صدای
محمدصادق صالحی
محسن ترحمی
علی اکبر داوودی‌پور
افسانه احسانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads