• 7 ماه پیش

  • 1

  • 01:38:31

۱ | مقدمه‌ای بر اقتصاد فرهنگ بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۱ | مقدمه‌ای بر اقتصاد فرهنگ بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:38:31

  • 1

  • 7 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۶ اردیبهشت ۱۴۰۲) |

با حضور:

دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی |

مهندس سید امیر آقایی، دبیر قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی


با صدای
دکتر سید مجید امامی
مهندس سید امیر آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads