• 5 ماه پیش

  • 3

  • 01:42:33

۶ | مضمون قومی - ملی و فرهنگ‌بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۶ | مضمون قومی - ملی و فرهنگ‌بنیان

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:42:33

  • 3

  • 5 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۳۱ خرداد ۱۴۰۲) |

با حضور: 

محمدصادق صالحی، فعال حوزه فرهنگ و رسانه |

محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگی اجتماعی |

علی اکبر داوودی‌پور، مدیر موسسه فرهنگی هنری کانون اندیشه ناب


با صدای
محمدصادق صالحی
محسن ترحمی
علی اکبر داوودی‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads