• 5 ماه پیش

  • 1

  • 01:41:30

۸ | نوجوانان و فرهنگ بنیان ها

چهارشنبه فرهنگ بنیان
0
0
0

۸ | نوجوانان و فرهنگ بنیان ها

چهارشنبه فرهنگ بنیان
  • 01:41:30

  • 1

  • 5 ماه پیش

توضیحات

چهارشنبه فرهنگ بنیان هر هفته راس ساعت ۲۲ الی ۲۳:۴۵ به صورت زنده از رادیو گفتگو |

(۱۴ تیر ۱۴۰۲) |

با حضور: 

یوسف مولودی، پژوهشگر و آسیب‌‌شناس اجتماعی |

حسن مولایی، پژوهشگر فرهنگی |

طاهره صفری، جامعه شناس |

محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگی اجتماعی


با صدای
یوسف مولودی
حسن مولایی
طاهره صفری
محسن ترحمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads