• 2 ماه پیش

  • 145

  • 04:32

سوداگران نادرست و مختلسین ، کمدی الهی

کمدی الهی دانته
0
0
0

سوداگران نادرست و مختلسین ، کمدی الهی

کمدی الهی دانته
  • 04:32

  • 145

  • 2 ماه پیش

توضیحات

کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا

طبقه هشتم ، سوداگران نادرست و مختلسین

گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ


shenoto-ads
shenoto-ads