• 9 ماه پیش

  • 0

  • 01:30:14

نشست یکم (گفتار اندر ستایش خرد)

انجمن دوستداران شاهنامه البرز
0
0
0

نشست یکم (گفتار اندر ستایش خرد)

انجمن دوستداران شاهنامه البرز
  • 01:30:14

  • 0

  • 9 ماه پیش

توضیحات

گفتار اندر ستایش خرد از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه اول دیباچه)


http://shahnamealborz.ir/

https://t.me/ShahnameAlborz

_________________________________________________________

تهیه شده به وسیله تیم (قدم زدن در ایران)

https://www.walkinginiran.com/

https://www.instagram.com/walkinginiran.official/

https://www.instagram.com/walkinginiran.persian/

https://www.youtube.com/@WalkinginIranofficial

https://www.pinterest.ca/walkinginiran/walking-in-iran/


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads