• 8 ماه پیش

  • 3

  • 04:41

قسمت ششم | آیا جمهوری اسلامی ایران از مسیر انقلاب منحرف شده است؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
0
0
0

قسمت ششم | آیا جمهوری اسلامی ایران از مسیر انقلاب منحرف شده است؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 04:41

  • 3

  • 8 ماه پیش

توضیحات

با گذشت ۵۰ سال از انقلاب اسلامی آیا انقلاب هنوز در مسیر خودش است؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads