• 9 ماه پیش

  • 2

  • 02:40

قسمت اول | چرا آمریکا نمی‌خواهد ایران پیشرفت کند؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
1
1
0

قسمت اول | چرا آمریکا نمی‌خواهد ایران پیشرفت کند؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 02:40

  • 2

  • 9 ماه پیش

توضیحات

جوابی برای سوال اینکه چرا آمریکا بر علیه ایران است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads