• 5 روز پیش

  • 1

  • 02:47

قسمت دوم | دنبال رفاه باشیم یا دنبال استقلال کشور؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
0
0
0

قسمت دوم | دنبال رفاه باشیم یا دنبال استقلال کشور؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 02:47

  • 1

  • 5 روز پیش

توضیحات

آیا استقلال یک کشور باعث می‌شود مردم کشور در رفاه نباشند؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads