• 1 هفته پیش

  • 0

  • 04:35

قسمت چهارم | آیا با تغییر رئیس جمهور وضعیت بهتر خواهد شد؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
0
0
0

قسمت چهارم | آیا با تغییر رئیس جمهور وضعیت بهتر خواهد شد؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 04:35

  • 0

  • 1 هفته پیش

توضیحات

آیا تغییر ریاست جمهوری در ایران فرقی به حال مردم دارد؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads