• 6 روز پیش

  • 1

  • 03:05

قسمت سوم | آیا وضعیت اقتصادی مردم در ایران عادلانه است؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
0
0
0

قسمت سوم | آیا وضعیت اقتصادی مردم در ایران عادلانه است؟

رادیو مقدس | جواب یک سوال
  • 03:05

  • 1

  • 6 روز پیش

توضیحات

جواب این سوال که آیا در ایران عدالت اقتصادی وجود دارد؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads