• 6 سال پیش

  • 76

  • 01:47:27
0
0
  • 01:47:27

  • 76

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این نشست کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به موضوع «مدیریت کیفیت داده» پرداخته میشه با سخنرانی آقایان دکتر محمدجواد ارشادی، مهندس سهیل زارعی. در این سخنرانی از سه بخش (بخش اول با مقدمه ای از مدیریت کیفیت، بخش دوم مقدمه ای از کیفیت داده و در بخش سوم از ترکیب مدیریت کیفیت و کیفیت داده) صحبت می شود.

با صدای
محمد جواد ارشادی
سهیل زارعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads