• 6 سال پیش

  • 66

  • 01:39:42
  • 01:39:42

  • 66

  • 6 سال پیش

توضیحات
تحول مفهوم فلسفه در حسینیه ارشاد بررسی می‌شود. نشست‌های آفاق اندیشه با سخنرانی آقای پروفسور همایون همتی در حسینیه ارشاد برگزار می‌شود. بیست و دومین نشست‌، به موضوع تحول مفهوم فلسفه اختصاص دارد. از علاقه‌مندان و اعضای کتابخانه برای شرکت در این نشست دعوت می‌گردد.

با صدای
دکتر همایون همتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads