• 6 سال پیش

  • 67

  • 01:53:25

مدیریت چرخه حیات داده

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
0
0
0

مدیریت چرخه حیات داده

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
  • 01:53:25

  • 67

  • 6 سال پیش

توضیحات
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی را با موضوع «مدیریت چرخه حیات داده» سخنران این نشست آقای محمد جواد سخایی و دبیر جلسه آقای دکتر مصطفی امینی بود. صحبت‌های آقای محمد جواد سخایی: مدیریت مناسب اطلاعات شامل ساختاردهی، پاکسازی داده های کثیف، تجمیع داده ها و یکپارچه سازی، شناخت دغدغه های مشتری و ... در نظر گرفتن داده به عنوان یک دارایی جمع آوری داده های با کیفیت جهت انجام اقدامات موثر هر مرحله چرخه حیات داده دارای فرآیندهای مختلف مدیریت داده بر اساس نیاز ذینفعان می باشد. بر روی دیتاهایی که برای سازمان جنبه حیاتی دارد باید کنترل و نظارت صورت پذیرد.

با صدای
محمدجواد سخایی
مصطفی امینی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads