• 1 سال پیش

  • 23

  • 13:11

مقدمه ابن مقفع بخش سوم

آزر آرشیو
0
0
0

مقدمه ابن مقفع بخش سوم

آزر آرشیو
  • 13:11

  • 23

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقدمه ابن مقفع بخش سوم:

برزویه طبیب اعتماد هندو را جلب کرده و از او درخواست میکند که از کتاب را برای لحظاتی در روز به او واگذار نماید پس خواسته اش اجابت شده و به رونویسی مشغول می‌شود پس از پایان کار به خدمت انوشیروان برمیگردد و برای پاداش البته به درخواست خودش بابی شامل زندگینامه وی به کتاب اضافه میشود


با صدای
امیر آزر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads