آزر آرشیو

امیر آزر
10
میانگین پخش
120
تعداد پخش
3
دنبال کننده

آزر آرشیو

امیر آزر
10
میانگین پخش
120
تعداد پخش
3
دنبال کننده

در احوال زمانه ...

در احوال زمانه

13:09
 • 7

 • 4 ماه پیش
13:09
در این بخش در انتخاب دین و اخلاق صحبت شده است...

در این بخش در انتخاب دین و اخلاق صحبت شده است

25:11
 • 3

 • 4 ماه پیش
25:11
در این بخش برزویه از انتخاب دین و مسلک خود می‌گوید ...

در این بخش برزویه از انتخاب دین و مسلک خود می‌گ...

12:13
 • 21

 • 4 ماه پیش
12:13
در این باب که شروع کتاب است طرز تفکرات برزویه طبیب و زندگی نامه وی شرح داده می‌شود ...

در این باب که شروع کتاب است طرز تفکرات ...

08:49
 • 10

 • 4 ماه پیش
08:49
پایان کلام بزرگمهر و شروع باب برزویه ...

پایان کلام بزرگمهر و شروع باب ...

10:30
 • 8

 • 4 ماه پیش
10:30
قطعاتی از کلام بزرگمهر حکیم از نسخه تصحیح شدۀ مرحوم مجتبی مینوی ...

قطعاتی از کلام بزرگمهر حکیم

11:27
 • 12

 • 5 ماه پیش
11:27
قطعاتی از ابتدای کتاب از کلام بزرگمهر حکیم از تصحیح مرحوم مجتبی مینوی ...

قطعاتی از ابتدای کتاب از کلام بزرگمهر ح...

05:15
 • 11

 • 5 ماه پیش
05:15
مقدمه ابن مقفع بخش سوم:برزویه طبیب اعتماد هندو را جلب کرده و از او درخواست میکند که از کتاب را برای لحظاتی در روز به او واگذار نماید پس خواسته اش اجابت شده و به رونویسی مشغول می‌شود پس از پایان کار به...

مقدمه ا...

13:11
 • 15

 • 5 ماه پیش
13:11
مقدمه ی ابن مقفع بخش دوم ...

مقدمه ی ابن مقفع بخش دوم

<...
06:15
 • 3

 • 5 ماه پیش
06:15
قطعاتی از مقدمه ابن مقفع ...

قطعاتی از مقدمه ابن مقفع

07:33
 • 5

 • 5 ماه پیش
07:33
«محاسن کتاب» در این اپیزود خوانده شده است. از نسخه زنده یاد مینوی ...

«محاسن کتاب» در این اپیزود خوانده شده ا...

03:59
 • 8

 • 5 ماه پیش
03:59
قطعاتی از کلیله و دمنه از مقدمه نصرالله منشی...

قطعاتی از کلیله و دمنه از مقدمه نصرالله منشی

03:21
 • 17

 • 5 ماه پیش
03:21
shenoto-ads
shenoto-ads