• 11 ماه پیش

  • 883

  • 01:20:42

کتابدارها بغض نمی کنند!!!

بازنده (چرا ما هیچ گوهی نمی شیم!)
2
2
0

کتابدارها بغض نمی کنند!!!

بازنده (چرا ما هیچ گوهی نمی شیم!)
  • 01:20:42

  • 883

  • 11 ماه پیش

توضیحات

ایشون یار مهربانه. دانا و خوش بیانه. دارد سخن فراوان. با این که بی زبانه.

بارها سوزانده شده. بارها تکفیر شده ولی این دوست چندهزار ساله، نه فهر میکنه؛ نه بغض!

یه چیزی توی گلوش گیر کرده. یه گردو شاید هم یه پرتقال. شاید هم هزاران سال فرهنگ یک جامعه.

بی رودربایستی حال کتاب خوب نیست. حال این اپیزود هم چندان خوب نیست. بارها عقب افتاد. بارها مجبور به حک واصلاح شدیم ولی در نهایت دراومد. بشنوید اطلاعات جالبی در مورد کتاب توش وجود داره.

راستی هنوز منتظرتون هستم. یه تماس بگیرید با هم حرف بزنیم! هویتتون هم که میدونید دیگه دست کسی نمی افته.«جهان اساطیر» تنها پادکست جدی در مورد علم اسطوره شناسی به زبان فارسی.


با صدای
بازندۀ شمارۀ یک
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads