بازنده (چرا ما هیچ گوهی نمی شیم!)

bazandeshomareyek
1.2K
میانگین پخش
17.3K
تعداد پخش
89
دنبال کننده

بازنده (چرا ما هیچ گوهی نمی شیم!)

bazandeshomareyek
1.2K
میانگین پخش
17.3K
تعداد پخش
89
دنبال کننده

شکاف میان نسلهای تشکیل دهندۀ یک جامعه در همۀ کشورها وجود دارد. این شکاف در صورت به رسمیت شناخته شدن، می تواند زمینۀ بروز خلاقیتهای بسیار لازم و حیاتی را فراهم کند.ذهن تازه، انگیزه های جدید و درک نوین...

شکاف میان نسلهای تشکیل دهندۀ یک جامعه در همۀ کش...

01:49:56
 • 1.6K

 • 7 ماه پیش
01:49:56
گاه گاهی قفسی می کشد از رنگ تا بفروشد به شما بلکه دل تنهایی تان تازه شود.ساده است و از اهالی امروز. چونان چند میلیونجوان ایرانی دیگر عصیانگرخانوادۀ تحصیل کرده، عصیانش را پذیرا میشوند و راهش به دانشکدۀ...

گاه گاهی قفسی می کشد از رنگ تا بفروشد به شما

01:25:16
 • 942

 • 8 ماه پیش
01:25:16
ما همه یکی هستیم...جملۀ عجیبیه! در دوران قحطی محبت. در روزگاری که اگر جرأت کنی و با کسی دردودل کنی تا بهت ثابت نکنه هزاربار از تو مشکلاتش بیشترهبا دختری گفتگو کردم که در این صحنۀ خودمحوری، هر چه گفت ا...

ما همه یکی هستیم...

جملۀ عجیبیه! در دوران...

01:22:39
 • 974

 • 8 ماه پیش
01:22:39
 • 908

 • 10 ماه پیش
در این اپیزود با یکی از چهره های مطرح و تأثیرگذار در حوزۀ هوش مصنوعی به گفتگو پرداخته ایم. مهم ترین شاخصۀ این شخص، علاوه بر همۀ دست آوردهای علمی و طراحی های بسیار مهم، آن است که مهاجرت نکرده!!!هر چند ...

در این اپیزود با یکی از چهره های مطرح و تأثیرگذ...

01:15:09
 • 908

 • 10 ماه پیش
01:15:09
 • 702

 • 10 ماه پیش
از همه شما عذرخواهی می کنماین روزها روزهای عجیبیهدرست از اون روزهایی که هیچ وقت فکر نمی کردی ممکن زندگی به این مزخرفی بشهببخشید اگر عمری باقی بود سعی می کنم منظم تر بشمدیگه حوصله نوشتن ندارم. بقیه اش ...

از همه شما عذرخواهی می کنم

این روزها

...
01:27:07
 • 702

 • 10 ماه پیش
01:27:07
 • 1.4K

 • 11 ماه پیش
ندگی شایدیک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذردزندگی شایدریسمانی ست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزدزندگی شاید طفلی ست که از مدرسه بر می گرددزندگی شاید افروختن سیگاری باشد، در فاص...

ندگی شاید

یک خیابان درازست که هر روز زنی ...

01:30:40
 • 1.4K

 • 11 ماه پیش
01:30:40
ایشون یار مهربانه. دانا و خوش بیانه. دارد سخن فراوان. با این که بی زبانه.بارها سوزانده شده. بارها تکفیر شده ولی این دوست چندهزار ساله، نه فهر میکنه؛ نه بغض!یه چیزی توی گلوش گیر کرده. یه گردو شاید هم ی...

ایشون یار مهربانه. دانا و خوش بیانه. دارد سخن ف...

01:20:42
 • 887

 • 1 سال پیش
01:20:42
زندگی نام برنامه­ ای است که هر روز از ساعتی نامشخص تا ساعتی نامعین در فاصلۀ بین ترس­ها، اضطراب­ها، لذت­ها، امنیت­ها و هاهاهاهاهاهای دیگر در جریان است. زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست. این که بداهه اجرا ...

زندگی نام برنامه­ ای ا...

01:10:36
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
01:10:36
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر...

خنک آن قماربازی که بباخ...

01:12:37
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
01:12:37
سرزمین طفلکی ها!عنوان جالبی بود که این بار به صورت اتفاقی از زبان مهمان برنامه شنیدم و چقدر بجا.اینجا سرزمین طفلکی هاست. هم خودمون هم بچه هامون و هم پدرومادرامون همگی طفلکی هستن!طفلکی هایی که خیلی بیش...

سرزمین طفلکی ها!

عنوان جالبی بود که این ب...

01:12:56
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
01:12:56
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
گاهی اوقات مانع خودتی! شاید وقت خوبی به دنیا نیاومدی. شاید جای خوبی به دنیا نیومدی.راستی تو هیاهوی دهۀ شصت، چند تا پدر و مادر یادشون بود که بچه هاشون علاوه بر خوردوخوراک و پوشاک و مدرسه بهمهارت زندگی ...

گاهی اوقات مانع خودتی! شاید وقت خوبی به دنیا نی...

01:04:27
 • 1.3K

 • 1 سال پیش
01:04:27
در این اپیزود به رسم اپیزودهای قبل به سراغ کسی میرویم که علیرغم داشتن توانایی های مختلف، اما نتوانسته در دورۀ دکتری موفق باشد. این فرد اگرچه از دانشگاه با دانشنامۀ phd به خانه بازنگشته، اما در سالهای ...

در این اپیزود به رسم اپیزودهای قبل به سراغ کسی ...

01:03:02
 • 964

 • 1 سال پیش
01:03:02
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
در این اپیزود. بازندۀ شمارۀ یک به سراغ یکی از بهترین استعدادهای موسیقی ایرانی رفته. کسی که در روزهای نخست، نوید ظهور قله ای دیگر را موسیقی ایران به دوستدارنش می داد. اما این استعداد هم در این دریای طو...

در این اپیزود. بازندۀ شمارۀ یک به سراغ یکی از ب...

01:09:30
 • 1.7K

 • 1 سال پیش
01:09:30
در اپیزود نخست (بازنده) با یکی از فعالین صنعت مد که به تازگی با پایین کشیدن کرکره ها، عطای این دنیای لوکی و پرجاذبه را به لقای مسؤلین فرهنگی کشوربخشیده به گفتگو نشسته ایم. میهمان برنامه تجربیات تلخ خو...

در اپیزود نخست (بازنده) با یکی از فعالین صنعت م...

58:57
 • 2.2K

 • 1 سال پیش
58:57
shenoto-ads
shenoto-ads