• 1 سال پیش

  • 7

  • 35:42

کارامل سی و دو: رسالت هنر برای زیبا زیستن

پادکست کارامل
0
توضیحات

نیاز انسان امروز به هنر از منظر دلیل و استدلال قابل توجیه نیست، چرا که هر انسانی با هر سطحی از فرهنگ، فکر و اندیشه آن را درک می کند. هنر از آغاز زندگی تا به امروز با انسان همزاد و همراه بوده است.سارتر می گوید: راز اهمیت هنر در دور کردن ما از رنج های زندگی و تعالی دادن به روح ما است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز